Pre-loader
הצג תפריט צד
אידוי מפתה ילדים לעשן?

אמירה זו מקורה בקמפיין נגד עישון אשר באופן מוטעה ומטעה הכליל סיגריות אלקטרוניות וסיגריות טבק כאותו מוצר. היות והמתנגדים לעישון לא טרחו לבדוק מהו אידוי, הם החליטו להגדיר כל פעולה של שאיפה ונשיפה כ"עישון" ולכן כללו גם את הסיגריה האלקטרונית בהתנגדויותיהם.

הקמפיין היה כל כך מוצלח עד כי אפילו משרד הבריאות האמריקני הפיץ את אותה פרופגנדה. הבעיה בהפצת מידע זה היא שהמידע שקרי לחלוטין והסטטיסטיקה מוכיחה כי ההיפך הוא הנכון – סיגריות אלקטרונית משמשות לעזרה בגמילה מעישון.

עוד בעיה עם המידע המופץ היא שהמידע חלקי בלבד. מצוטטת העובדה הנכונה כי "בין 2011 ל-2015 קיימת עלייה חדה בשימוש בסיגריות אלקטרוניות בקרב תלמידי חטיבה ותיכון. סיגריות אלקטרוניות הינן מוצר העישון הנפוץ ביותר בקרב מעשנים צעירים בארה"ב.

שימוש מקביל (כלומר כאשר אותו אדם גם מעשן וגם מאדה) נפוץ ביותר בין הגילאים 18-25." הכל נכון רק ששכחו לציין את העובדה כי במקביל לעליית השימוש בסיגריות אלקטרונית ירד השימוש בסיגריות טבק באופן משמעותי וגם כמות המעשנים הצעירים ירדה באופן משמעותי מה שמשנה לחלוטין את התמונה.

תגיות

Pre-loader