Pre-loader
הצג תפריט צד
אידוי פסיבי

סכנות העישון הפסיבי ידועות לכל, ולכן אך טבעי שעולות שאלות בנוגע לאידוי פסיבי. למרבה המזל דווקא בתחום הזה בוצעו מספר מחקרים וכולם מצביעים על כך שחשיפה פסיבית לאדים (אדים שנוצרים מנוזלי אידוי) מהווה סכנה מינימלית עד כדי לא קיימת.

במאמר שהתפרסם תחת הכותרת "אפיון פליטת כימיכלים לסביבה כתוצאה מאידוי בסיגריה אלקטרונית (פרוייקט CLEAR STREAM AIR): האם אידוי פסיבי קיים?" נבחנו פליטת החומרים לסביבה כתוצאה מאידוי סיגריה אלקטרונית לעומת פליטת החומרים לסביבה כתוצאה מעישון סיגרית טבק.

תוצאות המחקר (כמובן בהתאם למגבלות המדדים) מראות כי רמות הרעלנים (טוקסינים) והחומרים המסרטנים הנפלטים כתוצאה מאידוי אינם ברמה מדידה גם כאשר המדידה התבצעה בסביבה מבוקרת סגורה.

יש צורך במחקרים נוספים ע"מ לזהות את כל הפרמטרים שניתנים למדידה, אך בהסתמך על נתוני המחקר ניתן בפירוש לקבוע כי אידוי פסיבי מזיק הרבה פחות מעישון פסיבי, ולו רק בזכות היעדר בעירה פעילה שהיא האחראית הראשית לפליטת רעלנים ועשן נושא את כל הרעלנים הללו אל הסביבה.

   

באוקטובר 2012 מתפרסם מאמר בUNHILATION TOXICOLOGY אשר בחן את איכות האויר בחדר לפני ואחרי עישון סיגרית טבק וכן לפני ואחרי אידוי בסיגריה אלקטרונית. ניתן לסכם את המאמר במשפט אחד: בכל הפרמטרים שנמדדו לא ניתן למדוד את כמות המזהמים הנפלטים לאויר החדר כתוצאה מאידוי, ניתן למדוד את כמות המזהמים הנפלטים מסיגריות טבק אל הסביבה.

בשנת 2013 נבחנו 20 תרכובות אורגניות נפיצות אשר נמצאות בעשן סיגריות טבק והשווה בין נוכחותן בעשן ובאדים. תוצאות המחקר הראו באופן חד משמעי ש15 מתוך 20 התרכובות אינן נמצאות כלל באדים, ו-5 הנותרות נמצאו באחוזים מזעריים ובכמות שנקבעה שאיננה מזיקה לבריאות

תגיות

Pre-loader