Solt

סדרה המותאמת במיוחד למעבר מעישון לאידוי. בזכות תכולת 20 מג' ניקוטין מלח המאפשר ספיגה מהירה וטובה יותר למחזור הדם מובטח לכם סיפוק בכל שאיפה ומעבר קל יותר בזניחת הטבק מאחור. מגוון טעמים מיוחד יבטיח משהו לכל אחד.

זמינים בבקבוקי 10 מל' בחוזק 20 מג'