Pre-loader

מידע חשוב לפני הזמנת נוזלי האידוי שלנו

כאשר אתה רוכש מאיתנו בקבוק נוזל,
הבקבוק מגיע לידינו כשהוא אטום הרמטית מהמפעל באנגליה.
החקיקה באנגליה קובעת שבקבוקי נוזל המכילים ניקוטין אינם יכולים להכיל יותר מ-10 מ"ל.
לכן, הבקבוקים שאתה רוכש שמכילים יותר מ-10 מ"ל מוסף להם ניקוטין על ידינו,
באופן מדויק, כפי שנעשה בחנויות הרשת שלנו וכפי שנעשה בכל רחבי אנגליה.
הניקוטין שבו אנו משתמשים מיוצר בשוויץ תחת הקפדה גבוהה על איכות המוצר.
Pre-loader